İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU SANATÇILARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU'NDAN

 

Derneğimiz Olağan Genel kurul Toplantısı 31 Ocak 2017 salı günü, saat 11:00'da Firuzağa Mah. Taktaki yokuşu No:2B Cihangir/Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Tiyatro Tatavla'da yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluğa bakılmaksızın, 07 Şubat 2017 tarihinde aynı saat, yer ve gündemle yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize ilanen duyurulur.

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı'nın açış konuşması

2. Başkanlık Divanı Üyelerinin seçimi, saygı duruşu ve İstiklal marşı

3. Var ise gündem önerilerinin alınması, gündemin kabulü

4. Başkanlık Divanına Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesi

5. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması

6. Denetleme Kurulu raporu okunması

7.Raporlar üzerine görüşme ve müzakere

8. Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı aklanması (İbraları)

9. Dernek Yönetim Kurulunun gelecek çalışma dönemi için önerdiği çalışma programı ve tahmini bütçe görüşülmesi, aynen veya değiştirilmesi kabulü

10. Yönetim Kurulunun müteakip çalışma dönemi için gerekli gördüğü tüzük değişikliği ve yetkilerin tartışılması

         a- Tüzüğün 7, 27, 18, 23, 26, 28, 30, 33, 36, 41, 42. maddelerinin Dernekler kanununa göre değiştirilmesi

11. Dernek organlarının (Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu vb.) seçimi, adayların liste veya kişisel düzeyde kendilerini takdimi

12. Derneğin gelecek çalışma dönemine ilişkin ve temenniler

13. Kapanış