25-26 MART 1996 yılında derneğimiz tarafından düzenlenen 21 YÜZYILIN İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI KURULTAYI'na sunulan bildirileri bölümler halinde yayınlıyoruz.

İlk bölümde dönemin İŞTİSAN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamit AKINLI'nın açılış konuşması bulunmaktadır:

GELECEĞİ BİRLİKTE KURALIM

Hamit AKINLI/İŞTİSAN Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Şehir Tiyatroları’nın Değerli Çalışanları, Sevgili Meslektaşlar, Sevgili Arkadaşlar

Ülkemizin en köklü sanat kurumu İstanbul Şehir Tiyatroları’nda hangi görev, kadro ya da konumda olursak olalım, seksen yıllık sanat ocağımıza her koşulda sahip çıkmak ve yarınlara daha yaratıcı/etkin/yaygın bir kültür hizmeti taşıma ortak bilincimizin gereği olarak sizlere bu çağrıyı iletiyoruz.

Her büyük kurumda olduğu gibi, kurumumuzun da işleyiş sorunları olmuştur, olacaktır. Bu sorunları, sanatçı/idari görevli/teknik eleman olarak emeklerini İstanbul Şehir Tiyatroları’na adamış bizlerden daha iyi kimsenin bilemeyeceğinden de kuşku duyamayız. Öyleyse, tiyatromuzun kimliği ve yapısı konusunda ilk ve son sözleri söyleyecekler de elbette bizler olmalıyız.

İşte bu söz hakkımızı etkin ve yararlı olarak kullanmak üzere 25-26 Mart 1996 günlerinde Harbiye/Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda “21. YÜZYILIN İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI” başlığı altında bir KURULTAY düzenledik.

Kurumumuzun yarınına ışık tutmak üzere düzenlenen ve tiyatrolarımızın sözleşmeli/memur/işçi/yevmiyeli tüm görevlilerinin katılımına açık olan bu önemli buluşma bütünüyle bir bilimsel toplantı düzeniyle yürütülecek; yazılı görüşlerin bildiri sahipleri tarafından kurultayda okunması ile başlayıp, komisyonlarda ortak metinlerin oluşturulması ile sürdürülecek; Kurultay Sonuç Bildirgesi ile sonuçlandırılacaktır.

Dileğimiz odur ki, 21. Yüzyılın İstanbul Şehir Tiyatroları, tiyatro sanatının evrensel oluşumu içinde temsil ettiği sürekliliği koruyarak güçlendirsin ve dün olduğu gibi yarın da yeni atılımlara öncülük etsin.

Hamit AKINLI