İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU SANATÇILARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU'NDAN

Sayın üyemiz, derneğimiz Olağan Genel Kurul toplantısı 13 EYLÜL 2021 günü, saat 12:00-15:00 

arası Maçka Cadddesi 4/1 Maçka/İstanbul adresinde bulunan İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri Çatı Restorant'da 

 yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte çoğunluk 

sağlanamadığı takdirde, çoğunluğa bakılmaksızın, 20 EYLÜL 2021  tarihinde aynı saat, yer ve 

gündemle yapılacaktır.

Genel kurul İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunun pandemi sebebiyle almış olduğu kararlara uygun olarak 

düzenlenecektir. Bu sebeple Genel Kurul'a katılacak üyelerimizin HES kodları girişte sorulacaktır.

Genel kurul üyelerimize ilanen duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1.    Dernek Yönetim Kurulu Başkanı'nın açış konuşması

2.    Başkanlık Divanı Üyelerinin seçimi, saygı duruşu ve İstiklal marşı

3.    Var ise gündem önerilerinin alınması, gündemin kabulü

4.    Başkanlık Divanına Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesi

5.    Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması

6.    Denetleme Kurulu raporu okunması

7.    Raporlar üzerine görüşme ve müzakere

8.    Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı aklanması (İbraları)

9.    Dernek Yönetim Kurulunun gelecek çalışma dönemi için önerdiği çalışma programı ve tahmini bütçe görüşülmesi, aynen veya değiştirilmesi kabulü

10.  Pasif üyelerin durumu, üyelikten çıkarma önerileri, üye aidatlarının toplanması sorunu.

11.  Yönetim Kurulunun müteakip çalışma dönemi için gerekli gördüğü tüzük değişikliği ve yetkilerin tartışılması

a-    Madde 14, 2023 yılından itibaren 2 yılda bir yapılması gereken Olağan Genel Kurulun o yılın Nisan ayı içinde yapılması

b-   Madde 35, Nakdi para miktarının arttırılması

c-   Madde 43,  Dernek mallarının tasfiyesi halinde mevcut malların başka bir derneğe devri.

12.  Dernek organlarının (Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu vb.) seçimi, adayların liste veya kişisel düzeyde kendilerini takdimi

13.  Derneğin gelecek çalışma dönemine ilişkin görüş ve temenniler

14.  Kapanış