ana sayfa
istisan istisan

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ŞEHİR TİYATROSU SANATÇILARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NDAN

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Ocak 2015 tarihinde, saat 11:00’ de Ortaklar Cd. Bahçeler Sk. No:20 Efe Han Mecidiyeköy/İSTANBUL adresindeki Tiyatro Karnaval da yapılacaktır.

 

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın, 16 Şubat 2015 tarihinde aynı saat, yer ve gündemle yapılacaktır.

Genel Kurul üyelerimize önemle duyurulur.

 

YÖNETİM KURULU

 

 

GÜNDEM  :

1.  Dernek Yönetim Başkanı’nın Açış Konuşması,

2.  Başkanlık Divanı Üyelerinin seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3.  Var ise gündem önerilerinin alınması, gündemin kabulü,

4.  Başkanlık Divanına, Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

5.  Yönetim Kurulu Raporunun okunması,

6.  Denetleme Kurulu Raporunun okunması,

7.  Raporlar üzerinde görüşme, müzakere,

8.  Dernek Yönetim ve Denetleme kurullarının, ayrı ayrı aklanması (ibraları)

9.  Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın gelecek çalışma dönemi için önerdiği çalışma programı ve tahmini bütçe görüşülmesi, aynen veya değiştirilmesi, kabulü,

10.  Yönetim Kurulunun müteakip çalışma dönemi için gerekli gördüğü tüzük değişiklikleri ve yetkilerin tartışılması,

a. Tüzüğün 2, 4/c, 6 ve 34. maddelerinin değiştirilmesi ile

b. Derneğimizin Borçlanma Usullerinin Tüzük metnine eklenmesi

11.  Dernek Organlarının (Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun v.b) seçimi,

      Adayların Liste veya kişisel düzeyde kendilerini takdimi.

12.  Derneğin gelecek çalışma dönemine ilişkin Dilekler ve temenniler,

13.  Kapanış